Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 172.9
2 Tianci Wang 30.1
3 Ramen lx 12.2
4 Yanpeng Wan 6.3
5 Kun Wang 5.8
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 08:45:01 UTC