Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 180.9
2 Tianci Wang 31.2
3 Ramen lx 12.5
4 Yanpeng Wan 6.7
5 Kun Wang 6.5
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 10:50:20 UTC