Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 183.8
2 Tianci Wang 31.8
3 Ramen lx 13.0
4 Kun Wang 6.8
5 Yanpeng Wan 6.5
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 13:04:02 AKDT