Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 176.7
2 Tianci Wang 31.2
3 Ramen lx 12.8
4 Yanpeng Wan 6.7
5 Kun Wang 6.4
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 09:10:10 UTC