Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 176.0
2 Tianci Wang 29.5
3 Ramen lx 11.6
4 Yanpeng Wan 6.4
5 Kun Wang 5.7
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 16:50:46 UTC