Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 182.2
2 Tianci Wang 31.1
3 Ramen lx 12.9
4 Kun Wang 6.5
4 Yanpeng Wan 6.5
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 08:08:48 AKST