Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 175.4
2 Tianci Wang 30.0
3 Ramen lx 12.0
4 Yanpeng Wan 6.5
5 Kun Wang 6.1
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 09:34:55 UTC