Top 7 users from Shandong

# User University Score ?
1 Lu Zheng Rong 181.1
2 Tianci Wang 31.3
3 Ramen lx 12.9
4 Kun Wang 6.6
5 Yanpeng Wan 6.5
6 Hanxue Ji 1.0
6 千千 1.0

Last updated at 18:16:41 AKDT