Top 7 universities from Shanghai

# University Users Score ?
1 19 47.1
2 7 22.5
3 15 11.2
4 3 6.0
5 1 5.4
6 2 0.9
6 1 0.9

Top 35 users from Shanghai

# User University Score ?
1 Bowen Yu 227.0
2 高高 82.3
3 Yu Cheng 76.5
4 高宇 49.5
5 Neal Zane 46.1
6 Ziyi Zhang 40.3
7 Chang Scott 26.9
8 Wenda Qiu 18.4
9 Dongjian Tang 17.2
10 Xin Gao 16.5
11 Sheng Cao 14.8
12 Cao Yu 14.1
13 TAOSQ 9.3
14 Charlie Wu 8.6
15 Jeffrey Zhouheng Sun 8.1
16 Jia Lao 8.0
17 Haoqing (Vincent) Dong 7.9
18 Kazami 6.1
19 世波宋 5.4
19 孙世超 5.4
21 Mingrui Liu 5.2
22 Huang Hui 4.9
22 Song Jee 4.9
22 Zhu Chen 4.9
25 Ji Guowei 4.7
25 yangtao 4.7
27 Kevin Xu 4.4
27 Shao Wei 4.4
29 Jiahui Lu 1.0
29 nannan 1.0
29 popo 1.0
29 Tianlei Wang 1.0
29 Walter 1.0
29 Yuankai Wang 1.0
29 Yuxin Lu 1.0

Last updated at 13:30:01 AKDT