Top 3 users from Fujian Normal University

# User Country Score ?
1 Xiang Li 6.3
1 Yang Liu 6.3
3 Lin Meichen 1.0

Last updated at 17:34:16 UTC