Top 3 users from Fujian Normal University

# User Country Score ?
1 Xiang Li 6.4
1 Yang Liu 6.4
3 Lin Meichen 1.0

Last updated at 15:38:07 UTC