Top 4 users from Odessa National University

# User Country Score ?
1 Sergii Sklianichenko 24.9
2 Fedor Polyakov 15.7
3 Monastyrshyn Yury 12.1
4 Vlad Kovalenko 6.6

Last updated at 18:22:12 AKDT