Top 15 users from South China University of Technology

# User Country and subdivision Score ?
1 Chen Fangying 36.5
2 Zhenkun Cai 23.9
3 METO 17.1
4 Haitian Peng 13.9
5 Zheng Zhang 13.8
6 Peizhen Hu 11.7
7 Lin Feng Guangdong 5.0
8 Chuan Luo Jiangxi 3.5
9 Zhengying Xing 3.2
10 Boyang Li Guangdong 1.0
10 Fang Ying Guangdong 1.0
10 Ma Kaihao 1.0
10 Ou Shaobin Guangdong 1.0
10 WeiJian Zhan 1.0
10 Zeng Shiyuan 1.0

Last updated at 20:49:19 AKDT