Top 13 users from University of Electronic Science and Technology of China

# User Country and subdivision Score ?
1 Qing Jun 29.3
2 Xinhang Zhang Zhejiang 20.6
3 Yuehang Chen 18.5
4 Tao Zhao Sichuan 15.2
5 Heran Yang Heilongjiang 8.6
6 Jianxiao Hu 7.5
7 Huan Chen Sichuan 6.6
7 Yijun Liu 6.6
9 傅宣登 Sichuan 5.5
10 Y24 Sichuan 2.2
11 Anzhe Tong 1.0
11 Chen Jinsheng 1.0
11 XingLin Pan 1.0

Last updated at 10:19:51 AKDT