Top 13 users from University of Electronic Science and Technology of China

# User Country and subdivision Score ?
1 Qing Jun 28.6
2 Xinhang Zhang Zhejiang 19.6
3 Yuehang Chen 18.3
4 Tao Zhao Sichuan 15.1
5 HeRaNO Heilongjiang 8.5
6 Jianxiao Hu 7.4
7 Huan Chen Sichuan 6.4
7 Yijun Liu 6.4
9 傅宣登 Sichuan 5.3
10 Y24 Sichuan 2.2
11 Anzhe Tong 1.0
11 Chen Jinsheng 1.0
11 XingLin Pan 1.0

Last updated at 16:16:19 UTC