Top 12 users from University of Electronic Science and Technology of China

# User Country and subdivision Score ?
1 Qing Jun 28.8
2 Xinhang Zhang Zhejiang 20.7
3 Yuehang Chen 18.1
4 Tao Zhao Sichuan 15.1
5 Huan Chen Sichuan 6.1
5 Yijun Liu 6.1
7 Jianxiao Hu 5.4
8 傅宣登 Sichuan 5.2
9 Y24 Sichuan 2.2
10 Anzhe Tong 1.0
10 Chen Jinsheng 1.0
10 XingLin Pan 1.0

Last updated at 08:48:20 UTC