Top 13 users from University of Electronic Science and Technology of China

# User Country and subdivision Score ?
1 Qing Jun 29.0
2 Xinhang Zhang Zhejiang 21.1
3 Yuehang Chen 18.1
4 Tao Zhao Sichuan 15.2
5 HeRaNO Heilongjiang 8.4
6 Jianxiao Hu 6.7
7 Yijun Liu 6.5
8 Huan Chen Sichuan 6.4
9 傅宣登 Sichuan 5.3
10 Y24 Sichuan 2.2
11 Anzhe Tong 1.0
11 Chen Jinsheng 1.0
11 XingLin Pan 1.0

Last updated at 02:21:44 UTC