Top 6 users from Huazhong University of Science and Technology

# User Country and subdivision Score ?
1 Ming Zhu Beijing 63.5
2 孙圳亮 56.8
3 Yang Xiao 34.1
4 Sun Zhen Liang 12.1
5 Jiahui Zhang 5.8
6 Zhang Zheng 5.7

Last updated at 03:14:48 UTC