Top 16 users from University of Tokyo

# User Country Score ?
1 Shogo Murai 45.6
2 Makoto Soejima 42.2
3 Takuto Shigemura 39.3
4 Ken Sugimori 29.1
5 Taiju Yamada 18.6
6 田中遼河 17.8
7 Kazumi Kasaura 13.4
8 girigiri 12.4
9 Shunya Satake 10.9
10 Vu Van Tan 9.7
11 Kohji Liu 7.5
12 Ikumi Hide 6.3
13 Yasushi Tanase 5.7
14 Shu Yokoyama 3.1
15 Takuya Akiba 2.1
16 Naoto Mizuno 1.0

Last updated at 21:24:45 UTC