Top 16 users from University of Tokyo

# User Country Score ?
1 Makoto Soejima 46.2
2 Shogo Murai 45.8
3 Takuto Shigemura 40.5
4 Ken Sugimori 29.7
5 Taiju Yamada 19.4
6 田中遼河 18.3
7 Kazumi Kasaura 13.4
8 girigiri 11.7
9 Vu Van Tan 10.2
10 Shunya Satake 10.0
11 Kohji Liu 7.8
12 Ikumi Hide 6.4
13 Yasushi Tanase 6.1
14 Shu Yokoyama 3.3
15 Takuya Akiba 2.2
16 Naoto Mizuno 1.0

Last updated at 15:41:19 UTC