Top 33 users from National Taiwan University

# User Country and subdivision Score ?
1 Han-Chung Wang 245.4
2 Kai-Chi Huang 128.9
3 Allen Liu 118.5
4 Yung-Luen Lan 74.8
5 許晉嘉 36.3
6 Henry Kao (蜥蜴) 33.4
7 張耿健 25.0
8 Kai-Chi Huang 21.0
9 張振豪 17.1
10 Hsin Yi Wang 15.7
11 Kylie Hsieh 10.5
12 郝柏翔 10.1
13 Cheng Yueh 9.8
14 林碩彥 8.6
15 Cheng-Min Chiang 8.1
16 TY Chen 8.0
17 Kay Lin 7.2
17 陳韜旭 7.2
19 Evan Hu 6.1
19 呂承維 6.1
19 陳欣宜 6.1
22 Paul Wang 5.9
23 Leo Mao 5.7
24 徐紹軒 5.6
25 Tai-Yuan Kuo Ontario 4.9
26 Nkhg Wei Ttn 4.1
27 Shiang-Yun Yang 3.7
28 Stanley Lin 3.6
29 陳禹媛 2.9
30 Chun-Tsen Kuo 2.1
31 Boyou Yu 1.0
31 Huang I-Wen 1.0
31 陳力 1.0

Last updated at 04:20:00 UTC