Top 7 users from Stony Brook University

# User Country and subdivision Score ?
1 Sheng Cao Shanghai 14.8
2 Atiq Rahman California 10.6
3 Greg Zborovsky New York 8.0
4 Ankur Sarda New York 1.0
4 Jiarui Zhang Hunan 1.0
4 Yingtao Tian Fujian 1.0
4 Yuren Huang Zhejiang 1.0

Last updated at 22:02:04 AKDT